dinsdag 19 april 2016

't Is tijd om op te staan

Misschien komt het omdat hij rond 3u 's nachts in het grote bed was beland. Met zijn benen.
Misschien was het gewoon nog veel te vroeg, kwam hij uit het midden van een droom.

Maar toen ik hem deze ochtend zacht wakker knuffelde, zoals een hond met mijn neus tegen zijn lijf duwend, zijn ogen op een kiertje, toen zei hij zonder enige ironie:

'Dat had ik nu helemaal niet zien aankomen.'